Novetats Destacades


Informació d'interès als pares.

Preinscripció

preinscripció i matriculació 2020-21

Preinscripció i matriculació 2020-21

Les escoles de Santa Coloma de Farners ofereixen 6 grups de P3 amb 24 alumnes cada grup. D’aquestes places, 10 es reserven a alumnes amb NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu), és a dir:

 • Idiomàtics.
 • Situació econòmica desfavorida.
 • Necessitats Educatives Especials vinculades a discapacitats.

 

La nostra escola disposa de les següents places:

La data d’inici de la preinscripció per al curs 2020/2021 serà a partir del 13 de maig.

 

Aquesta, constarà de dues fases:

 

    Del 13 al 22 de maig, PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA  mitjançant SOL.LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ.

     Caldrà que escanegeu o fotografieu la documentació i l’envieu al correu electrònic de l’escola b7008249@xtec.cat,       juntament amb el resguard de la sol.licitud de la preinscripció.

 

  

    Del 19 al 22 de maig, PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL al centre escolar per als casos     extraordinaris i amb cita prèvia, trucant al telèfon de l’escola o bé, enviant un missatge al correu electrònic b7008249@xtec.cat.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

 

 • Formulari de la SOL.LICITUD omplert i signat.
 • Original i còpia del LLIBRE DE FAMÍLIA o certificat de naixement de l’alumne/a.
 • Original i còpia del DNI/NIE/ PASSAPORT de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a).
 • Original i còpia del DNI/NIE/PASSAPORT de l’alumne/a major de 14 anys o si en té, tot i ser menor de 14 anys.
 • Original i còpia de la TARGETA SANITÀRIA de l’alumne/a.
 • CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT en el cas que l’adreça no coincideixi amb les dades del DNI/NIE.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE PRIORITAT:

Només l’heu de presentar per certificar els criteris al·legats a la sol·licitud.

 1. Si s’al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal presentar un certificat d’aquest centre.

 

 1. Proximitat del domicili de l’estudiant o proximitat del lloc de treball dels pares, mares o representants legals. Quan es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare o de la mare, cal presentar un certificat emès per l’empresa. En el cas de treballadors/es autònoms/es, una còpia del Cens d’empresaris i professional (036 o 037).

 

 1. Renda anual de la unitat familiar: Documentació de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida.

 

 1. Discapacitat de l’estudiant, pares, mares, representants legals o germans/es: Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat.

 

 1. Condició legal de família nombrosa o monoparental: Original i fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental.

 

Si no s’acredita amb documentació els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció no s’obté els punts corresponents. La falsedat o el frau en les dades presentades comporta la pèrdua dels drets de prioritat i, per tant, dels punts corresponents.

Si es presenta més d’una sol·licitud es perden tots els drets de prioritat i, per tant, els punts que poden correspondre. 

PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL AMB MESURES DE PREVENCIÓ I SEGURETAT 

Per a les famílies que hagin de fer ús de la preinscripció presencial hauran de seguir les normes establertes que es detallen a continuació:

 

 • REBUDA PER PART DEL CENTRE

 

Els responsables de l’escola us faran la rebuda a l’entrada de l’escola i us explicaran les directrius a seguir per a formalitzar la preinscripció en el nostre centre.

 

 • AMB CITA PRÈVIA

 

La preinscripció serà amb cita prèvia per tal de no coincidir amb altres persones que facin la preinscripció en el centre i mantenir les normes de seguretat establertes. Per tant, caldrà ser curosos i demanar cita prèvia.

Caldrà portar el document de preinscripció omplert des de casa. Si no és possible, recomanem portar el vostre propi bolígraf per evitar qualsevol possible contagi.

 

 • EVITAR VENIR ACOMPANYATS

 

Us demanem de no venir acompanyats, sempre que us sigui possible.

 

 • EVITAR TENIR CONTACTE AMB EL MOBILIARI I ALTRES ESTRIS

 

La preinscripció es realitzarà en un espai obert i ventilat.

Eviteu tocar el mobiliari de l’escola.

 

 • RESPECTAR LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT

 

Caldrà respectar la distància de seguretat d’1’5m o 2m.

 

 • MASCARETA I GUANTS

 

Caldrà que vingueu amb mascareta i guants.

 

 • RENTAT DE MANS

 

Abans de l’entrada al centre, es dispensarà gel hidroalcohòlic viricida a la persona que ha d’entrar per tal que realitzi una higienització de mans.

 

 • AMB SÍMPTOMES

 

Si presentes algun símptoma relacionat amb la COVID-19, t’hauràs d’abstenir de venir a l’escola.

 

 • CONTACTE AMB COVID-19

 

Si en els últims 15 dies has tingut contacte, o sospita que has pogut mantenir relació amb algú que hagi estat afectat de COVID-19, t’hauràs d’abstenir de venir a l’escola.

 

 • PERSONA DE RISC

 

Si ets persona de risc: major de 65 anys, persona immunodeprimida , persona amb patologia crònica o pluripatologia t’hauràs d’abstenir de venir a l’escola. Es pot delegar la presentació de la documentació a una altra persona si ve degudament autoritzada.

 

 • VISITA AL CENTRE

 

Seria impossible a causa de la pandèmia fer una visita als espais del centre.

 

 

 

 

 

 

També, podeu fer una consulta individual de les vostres dades a la web 

d’Estudiar a Catalunya  http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html

Llista ordenada

Les reclamacions a la llista de barem provisional es podran realitzar:

 

  • Telemàticament, mitjançant el correu electrònic de l’escola  b7008249@xtec.cat.

 Seguidament, el centre enviarà un correu de resposta com a justificant de recepció de la matrícula.

  • Presencialment, a les persones que, excepcionalment, ho necessitin, amb cita prèvia mitjançant el telèfon o el correu electrònic de l’escola  b7008249@xtec.cat.

 La matrícula per a l’Educació Infantil i Educació Primària serà del 13 al 17 de juliol de 2020 i es podrà realitzar:

 

 • Presencialment, a través de CITA PRÈVIA contactant amb l’escola mitjançant el telèfon o el correu electrònic b7008249@xtec.cat.

 

 • Telemàticament, enviant tota la documentació necessària al correu electrònic de l’escola b7008249@xtec.cat. Seguidament, el centre enviarà un correu de resposta com a justificant de recepció de la matrícula.
  • Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per l​a qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.
  • Decret 31/2019, de 5 de febrer, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. 
  • Decret 10/2012, de 31 de gener, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. 
  • Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. 

Calendari

Escola Castell de Farners

Direcció: c/ Sorrai, s/n
17430, Santa Coloma de Farners
Telèfon: 972 87 75 35

Aquest lloc web fa servir galetes perquè tingueu la millor experiència d' usuari. Si continueu navegant, doneu el consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies, premeu l'enllaç per a més informació. plugin cookies

ACCEPTAR
Aviso de cookies