Novetats Destacades


Informació d'interès als pares.

Queixes pel servei

Actuacions d'interès

Actuacions, en cas de queixes, sobre la prestació del servei que qüestionin l’exercici professional del personal del centre

 1. El procediment per tractar les queixes o denúncies de l’alumnat, pares i mares, professorat o altres treballadors del centre que puguin qüestionar o referir-se a l’actuació professional d’un docent o d’un altre treballador del centre en l’exercici de les seves funcions, s’ajustarà al protocol següent:

Presentació i contingut de l’escrit de queixa o denúncia.

 • Les queixes o denúncies es presentaran per escrit al registre d’entrada del centre, adreçat a la Direcció i hauran de contenir:
  • Identificació de la persona o persones que el presenten
  • Contingut de la queixa, enunciat de la manera més precisa possible (amb especificació dels desacords, de les irregularitats, de les anomalies, etc., que qui presenta la queixa creu que s’ha produït per acció o omissió del professor o d’un altre treballador del centre a què es refereixen)
  • Data i signatura.
 • L’escrit anirà acompanyat, si és possible, de totes les dades, documents i altres elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es faci referència.
 1. Correspondrà a la Direcció del centre:
 • Rebre la documentació i estudiar-la;
 • Directament, o a través d’altres òrgans del centre si escau, obtenir indicis i sempre que sigui possible fer comprovacions per arribar a evidències sobre l’ajustament dels fets exposats a la realitat.
 • Traslladar còpia de l’escrit de queixa rebut al professor o treballador afectat, i demanar-li un informe escrit precís sobre els fets objecte de la queixa, així com l’aportació de la documentació probatòria que consideri oportuna. L’informe escrit es podrà substituir per una declaració verbal de la persona afectada que es recollirà per escrit en el mateix moment que la formuli, es datarà i la signarà, com a mínim, la persona afectada. En tot cas, es respectarà el dret d’audiència de l’interessat.
 • Estudiar el tema amb la informació recollida i, si ho considera oportú, demanar l’opinió d’òrgans de govern i/o de participació del centre sobre el fons de la qüestió.
 • Dur a terme totes les actuacions d’informació, d’assessorament, de correcció i, si fa al cas, d’aplicació dels procediments de mediació, en el marc de les funcions que la direcció té atribuïdes com a representant de l’administració en el centre, concretament les de vetllar pel compliment de la normativa i exercir la prefectura del personal que hi té adscrit.
 • Contestar per escrit als que han presentat la queixa, amb constància de recepció, comunicant-los la solució a què s’ha arribat o, si escau, la desestimació motivada de la queixa. Com a mínim, es contestarà al primer signant de la denúncia, i es farà constar en l’escrit de resposta informació sobre quin és el següent nivell al qual poden acudir si no queden satisfets per la resolució adoptada (o les actuacions empreses) per la Direcció del centre.
 • En el cas que la Direcció sigui part directament interessada en la queixa, s’haurà d’abstenir i, en el seu lloc, ho farà el Cap d’Estudis.
 1. Actuacions posteriors i arxivament de la documentació:
 • Conclosa l’actuació de la Direcció, es podrà informar la Direcció dels Serveis Territorials de la incidència produïda i la solució que se li ha donat. En tot cas, la documentació generada quedarà arxivada, en original o còpies autenticades, a la Direcció o la secretaria del centre, a disposició de la Inspecció d’Educació.

CONTACTA AMB EL CENTRE

Direcció: c/ Sorrai, s/n
17430 Santa Coloma de Farners
Telèfon: 972 87 75 35
Email: b7008249@xtec.cat

Fons Social Europeu

Aquest centre participa al programa de contractació de personal addicional. Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Educació i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.

@escola.castelldefarners

Escola Castell de Farners

Direcció: c/ Sorrai, s/n
17430, Santa Coloma de Farners
Telèfon: 972 87 75 35

Aquest lloc web fa servir galetes perquè tingueu la millor experiència d' usuari. Si continueu navegant, doneu el consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies, premeu l'enllaç per a més informació. plugin cookies

ACCEPTAR
Aviso de cookies